WORLD MACHINERY WORKS S.A. ROMANIA
*WMW - World Machinery Works* *WMW - World Machinery Works* *WMW - World Machinery Works*
Machine Tools
WMW - Machine Tools prelucrari mecanice uzinare piese service masini unelte repunere in geometrie reparatii masini unelte modernizari masini unelte metrologie (masuratori cu laserul; masuratori 3D, masuratori lungimi cu precizie ridicata)